Ako kopírovať a vkladať text do dokumentu alebo iného programuSkopírujte a prilepte text

Táto stránka poskytuje podrobnosti o tom, ako môžete kopírovať a vkladať text alebo iné údaje z jedného programu alebo webovej stránky do druhej. Zahrnuli sme tiež klávesové skratky, tipy a oblasti, kde si môžete precvičiť kopírovanie a vkladanie textu.

PoznámkaMajte na pamäti, že pri kopírovaní duplikujete text. Ak chcete odstrániť text z jednej oblasti a umiestniť ju do inej, pozrite si: Ako krájať a vkladať.

Poznámka

Ak chcete namiesto textu kopírovať súbory, prečítajte si: Ako kopírovať súbory.

Ako kopírovať a vložiť text na stolný alebo prenosný počítač

Kópia 1

Kopírovanie textu

Zlatý klinec text, ktorý chcete skopírovať. Môžete napríklad zvýrazniť slovo, riadok, odsek alebo celý text v dokumente. Po zvýraznení vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Kliknite pravým tlačidlom myši vybraný text a vyberte Kópia .

- ALEBO -

Kliknite Upraviť z vrchu ponuka súborov v programe a potom kliknite na Kópia .

- ALEBO -

Zvýraznite text a použite kombinácia klávesových skratiek Ctrl + C alebo Ctrl + Insert na PC alebo Velenie + C na Apple Mac.

PoznámkaPred kopírovaním musíte niečo zvýrazniť alebo vybrať.

Vložiť

Prilepenie textu

Po dokončení vyššie uvedených krokov sa text presunie do dočasného úložného priestoru známeho ako schránka . Ak chcete vložiť tento text, posuňte kurzor na miesto, kam chcete vložiť, a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kde sa má text zobraziť, a vyberte ju Vložiť .

- ALEBO -

Kliknite Upraviť v hornom menu súborov v programe a potom kliknite na Vložiť .

- ALEBO-

Stlačte kombináciu klávesových skratiek Ctrl + V na PC alebo Velenie + V na Apple Mac.

Tip

Môžeš vložiť text do schránky koľko len chcete, kým sa do nej neuloží niečo iné. Akonáhle niečo umiestnite do schránky, dá sa to skopírovať do ďalších dokumentov a programov.

PoznámkaAk nič nie je v schránke, nič sa nedá vložiť; možnosť Prilepiť bude sivá. Pred vložením musí byť niečo rozrezané alebo skopírované.

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Ukážka kopírovania

Na kopírovanie použite dve textové polia nižšie ( Ctrl + C alebo Velenie + C) text do prvého poľa a prilepenie ( Ctrl + V alebo Velenie + V) do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach zobrazí text „Vzorový text na kopírovanie“.


Ako kopírovať a vložiť text do dokumentu

Ak chcete skopírovať a vložiť text do dokumentu, napríklad do dokumentu Microsoft Word, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Zlatý klinec text, ktorý chcete skopírovať.
 2. Použi kombinácia klávesových skratiek Ctrl + C na PC alebo Velenie + C na počítači Mac na kopírovanie textu.
 3. Presuňte textový kurzor na miesto, kam chcete vložiť text.
 4. Stlačte Ctrl + V na PC alebo Velenie + V na počítači Mac na prilepenie textu.
Tip

Väčšina programov vám to umožňuje kliknite pravým tlačidlom myši pomocou myši môžete kopírovať a vkladať text.

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Animovaný príklad kopírovania a vkladania

Na kopírovanie použite dve textové polia nižšie ( Ctrl + C alebo Velenie + C) text v prvom poli a vložte ho ( Ctrl + V alebo Velenie + V) do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach nachádza „Vzorový text na kopírovanie“.


Ako kopírovať a vkladať medzi súbormi

Ak chcete skopírovať a vložiť text z jedného dokumentu alebo súboru do druhého, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Otvorte dokument alebo súbor obsahujúci text, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť.
 2. Zlatý klinec text, ktorý chcete skopírovať.
 3. Použi kombinácia klávesových skratiek Ctrl + C na PC alebo Velenie + C na počítači Apple Mac na kopírovanie textu.
 4. Otvorte alebo prepnite na nový alebo existujúci dokument alebo súbor, kam chcete presunúť text.
 5. Presuňte textový kurzor na miesto, kam chcete vložiť text.
 6. Stlačte kombináciu klávesových skratiek Ctrl + V na PC alebo Velenie + V na Apple Mac na prilepenie textu.
Tip

Väčšina programov vám to umožňuje kliknite pravým tlačidlom myši pomocou myši môžete kopírovať a vkladať text.

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Animovaný príklad kopírovania a vkladania

Na kopírovanie použite dve textové polia nižšie ( Ctrl + C alebo Velenie + C) text do prvého poľa a prilepenie ( Ctrl + V alebo Velenie + V) do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach nachádza „Vzorový text na kopírovanie“.


ako písať začiarkavacie políčko

Aké klávesy klávesnice kopírujete a vkladáte?

Klávesové skratky na kopírovanie a vkladanie všetko závisí od typu počítača, ktorý používate. Ďalej je uvedený zoznam najbežnejších typov počítačov s kombináciami klávesových skratiek na kopírovanie a vkladanie. Zapamätanie si týchto dvoch klávesových skratiek je veľmi užitočné, pretože sú to niektoré z najčastejšie vykonávaných akcií v počítači.

Počítač so systémom Microsoft Windows alebo Linux

Kópia = Ctrl + C alebo Ctrl + Insert
Vložiť = Ctrl + V alebo Shift + Vložiť

Počítač Apple Mac so systémom macOS

Kópia = Príkaz + C
Vložiť = Príkaz + V

Počítač Google Chrome

Kópia = Ctrl + C
Vložiť = Ctrl + V

Apple iPhone a iPad so systémom iOS

Pre iPhone a iPad neexistujú žiadne klávesové skratky. Navštívte naše kopírovanie a vkladanie textu na zariadeniach Apple iPhone a iPad kroky na kopírovanie a vkladanie na tieto zariadenia.

Telefón a tablet s Androidom Google

Pre zariadenia s Androidom Google neexistujú žiadne klávesové skratky. Navštívte naše kopírovanie a vkladanie textu na smartphone a tablete s Androidom kroky na pomoc s kopírovaním a vkladaním na tieto zariadenia.

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Skopírujte a prilepte animáciu

Na kopírovanie použite dve textové polia nižšie ( Ctrl + C alebo Velenie + C) text do prvého poľa a prilepenie ( Ctrl + V alebo Velenie + V) do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach nachádza „Vzorový text na kopírovanie“.


Skopírujte a prilepte do príkazového riadku systému Windows

 1. Otvorte príkazový riadok systému Windows.
 1. Dvojité kliknutie text, ktorý chcete skopírovať, alebo Zlatý klinec to.
 2. So zvýrazneným textom stlačte Ctrl + C kopírovať.
 3. Presuňte kurzor na príslušné miesto a stlačte Ctrl + V vložiť.
Poznámka

Ak sú v texte, ktorý kopírujete, medzery, musíte ich skôr ako dvojitým kliknutím zvýrazniť.

Skopírujte a prilepte z prostredia systému Linux do schránky X11

Ak chcete skopírovať text z príkazového shellu Linuxu bežiaceho v termináli X11, použite xclip na odoslanie textu do schránky.

Program xclip môžete nainštalovať pomocou správcu balíkov. Napríklad pre operačné systémy Linux, ktoré používajú úložisko softvérových balíkov Debian (napríklad Debian, Ubuntu a Linux Mint), ho môžete nainštalovať pomocou trefný .

ako sa nazýva aj 1 bajt údajov?
sudo apt update && sudo apt install xclip

Použite xclip -sel klip na kopírovanie textu do schránky X11. Číta sa z štandardný vstup , takže môžete text prepísať potrubím na xclip. Napríklad:

cat /etc/passwd | xclip -sel clip

Ďalšie informácie nájdete na webe oficiálne úložisko xclip na Githube.

Skopírujte a vložte do grafického používateľského rozhrania systému Linux

Či už ako zobrazovací server používate X11 alebo Wayland, štandardné metódy vystrihnutia a vloženia by mali fungovať podľa očakávania vo vašom správcovi okien Linux.

Kopírovanie textu

Zlatý klinec vyberte text, ktorý chcete kopírovať, a stlačte Ctrl + C .

Prilepuje sa text

Umiestnite kurzor myši na miesto, kam chcete vložiť text, a stlačte Ctrl + V .

Natívne metódy X11

Ak používate X11 bez správcu okien, zvýraznite text (ťahajte kurzor ľavým tlačidlom myši) a skopírujte ho do schránky. Ak chcete prilepiť, umiestnite kurzor textu na miesto, kam chcete vložiť text, a potom stredné kliknutie alebo stlačte Všetko a ľavý klik .

Skopírujte a prilepte text na smartphone a tablete s Androidom

Kopírovanie textu

Kópia pre Android

Stlačte a podržte prst na ľubovoľnom texte a potom ho uvoľnite. Po pustení by sa mala zobraziť ponuka (zobrazená vpravo), ktorá umožňuje kopírovanie. Zvýraznite akýkoľvek ďalší text, ktorý chcete skopírovať, a potom klepnite na Kópia .

Prilepuje sa text

Stlačte a podržte prst na obrazovke, kam chcete umiestniť text, a vyberte Vložiť .

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Pomocou dvoch textových polí nižšie skúste skopírovať text do prvého poľa a vložiť ho do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach zobrazí text „Vzorový text na kopírovanie“.


Skopírujte a prilepte text na Apple iPhone a iPad

Poznámka

Tieto kroky sú iba pre Apple iPad a iPhone. Ak máte stolný alebo prenosný počítač Apple, prečítajte si naše kroky na stolnom a prenosnom počítači .

Kopírovanie textu

kópia pre iPhone

Dvakrát klepnite (dvakrát klepnite) na prst na ľubovoľnom texte. Ak sa zobrazí úspešné menu, klepnite prstom Kópia alebo Vyberte .

Tip

Celý text môžete vybrať trojitým klepnutím (trikrát) na slovo v odseku alebo vete.

Tip

Ak chcete skopírovať viac ako predvolený vybratý text, stlačte prst na ľavom alebo pravom modrom kruhu a pri súčasnom stlačení nadol sa posuňte v smere, ktorý chcete zvoliť.

Prilepuje sa text

Raz klepnite na miesto, ktoré chcete vložiť, a potom klepnite na Vložiť . Ak chcete vložiť tento text do iného súboru aplikácia , pred vložením textu otvorte druhú aplikáciu.

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Pomocou dvoch textových polí nižšie skúste skopírovať text do prvého poľa a vložiť ho do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach zobrazí text „Vzorový text na kopírovanie“.


Skopírujte a prilepte text na Chromebooku

Kopírovanie textu

V prípade Chromebookov, ktoré nemajú žiadne tlačidlá myši, môžete kopírovať a vkladať text podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Zatlačte na touchpad .
 2. Stále držte touchpad a potiahnite prst v smere, kam chcete kopírovať text.
 3. Po zvýraznení textu klepnite dvoma prstami na touchpad, čím zobrazíte ikonu kliknite pravým tlačidlom myši menu a zvoľte Kópia .

- ALEBO -

 1. Zlatý klinec text, ktorý chcete skopírovať.
 2. Vykonajte Ctrl + C klávesová skratka.

Prilepuje sa text

 1. Ak chcete vložiť text, posuňte kurzor na miesto, kam chcete vložiť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši umiestnením dvoch prstov na touchpad.
 3. Vyberte Vložiť z rozbaľovaciu ponuku ktorá sa zobrazí, alebo stlačte Ctrl + V .

Precvičte si kopírovanie a vkladanie textu

Kópia 3

Pomocou dvoch textových polí nižšie skúste kopírovať ( Ctrl + C ) text do prvého poľa a prilepenie ( Ctrl + V ) do druhého. Po skopírovaní a prilepení textu sa v obidvoch poliach nachádza „Vzorový text na kopírovanie“.


Skopírujte a prilepte text na Kindle

Na Kindle bohužiaľ neexistujú žiadne možnosti kopírovania a vkladania. Môžete však Zlatý klinec text v akejkoľvek knihe, ktorý sa pridá k vašim najdôležitejším položkám. Po pridaní zvýraznenia môžu byť zobrazené online alebo skopírované z Kindle do vášho počítača. Uložené zvýraznenia môžete skopírovať a vložiť pomocou ktoréhokoľvek z krokov uvedených vyššie v závislosti od zariadenia, ktoré používate.