Ako vytvoriť zoznam s odrážkami a zoznam čísel v programe Microsoft WordTáto stránka by mala odpovedať na všetky vaše otázky týkajúce sa vytvárania rôznych zoznamov s odrážkami a číslovania v programe Microsoft Word vrátane akýchkoľvek rozšírených zoznamov. Táto stránka sa týka programu Microsoft Word 2000, ale aj iné verzie programu Microsoft Word by mali mať podobné kroky.

Tlačidlo odrážky Microsoft WordTlačidlo číslovania a odrážok na paneli s nástrojmi na formátovanie v ľavom hornom rohu obrazovky je znázornené vyššie.

ako vypnúť upozornenie na aktualizáciu systému Windows v systéme Windows 7

Ako vytvoriť zoznam odrážok v programe Microsoft Word

Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Tip

Microsoft Word klávesová skratka kľúčom na vytvorenie odrážky je Ctrl + Shift + L.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť zoznam odrážok.
 2. Na Domov karta na karte Stuha , kliknite na tlačidlo zoznamu odrážok, ako je to zobrazené v hornej časti stránky.
 3. Ak bude úspešný, a guľka by sa mali objaviť. Zadajte ľubovoľný text a stlačte Zadajte na spustenie ďalšej odrážky. Zoznam odrážok ukončíte stlačením Zadajte dvakrát.

Nižšie je uvedený príklad zoznamu odrážok.

 • Jedna guľka
 • Dve guľky

Ako vytvoriť očíslovaný zoznam v programe Microsoft Word

Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

ako nainštalovať ovládače na nový počítač
 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číselný zoznam.
 2. Na Domov karta na karte Stuha , kliknite na tlačidlo číselného zoznamu, ako je to zobrazené v hornej časti stránky.
 3. Ak bude úspešný, mala by sa objaviť jednička. Zadajte ľubovoľný text a stlačte Zadajte na začatie ďalšieho čísla v číslovanom zozname. Číslovaný zoznam ukončíte stlačením Zadajte dvakrát.

Hore je príklad očíslovaného zoznamu.

Ako vytvoriť očíslovaný zoznam s písmenami

Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam, ktorý obsahuje aj zoznam písmen v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číselný zoznam.
 2. Na Domov karta na karte Stuha , kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla číselného zoznamu.

Šípka číselného zoznamu

 1. V zobrazenom rozbaľovacom okne vyberte jednu z možností očíslovaného zoznamu s písmenami.
 2. Zadajte text pre prvú odrážku s odrážkou.
 3. Stlačte Zadajte pridať ďalšie odrážkové položky s písmenom.

Nižšie je uvedený príklad číslovaného zoznamu, v ktorom sa namiesto číslic používajú písmená.

A. Prvá odrážka s použitím písmena
B. Druhá odrážka s použitím písmena
C. Tretia odrážka s použitím písmena

Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam, ktorý obsahuje aj zoznam písmen v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pomocou písmena pridať položku s odrážkami.
 2. Stlačte Zadajte a potom Tab .
 3. Stlačte Zadajte znova, aby ste pridali ďalšie odrážkové položky s písmenami.

Nižšie je uvedený príklad číslovaného zoznamu s písmenami.

 1. Jeden očíslovaný
 2. Dve očíslované
  a. Dve opäť očíslované
  b. Dve opäť očíslované
 3. Konečné očíslované

Ako vytvoriť viac odsekov bez vytvorenia novej odrážky alebo čísla

V niektorých situáciách možno budete musieť mať v odsekoch s očíslovanými alebo odrážkami niekoľko odsekov. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číselný zoznam.
 2. Buď kliknite číselné tlačidlo alebo tlačidlo s odrážkou (zobrazené na začiatku dokumentu) alebo kliknite na položku Formátovať a potom Odrážky a číslovanie .
 3. Keď ste pripravení vložiť nový riadok bez vytvorenia novej odrážky alebo čísla, stlačte Shift + Enter.

Nižšie je uvedený príklad.

 1. Jeden očíslovaný.
 2. Dve očíslované.

  Viac textu bez čísla.
 3. Konečné očíslované.

Ako vytvoriť zoznam odrážok s očíslovaným zoznamom

Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam, ktorý obsahuje aj zoznam písmen v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číselný zoznam.
 2. Buď kliknite tlačidlo odrážky (zobrazené na začiatku dokumentu) alebo kliknite na položku Formát a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“
 3. Keď ste pripravení vložiť do odrážok očíslovaný zoznam, stlačte tlačidlo odrážky alebo kliknite na tlačidlo Formátovať a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“
 4. Ak potrebujete prepnúť späť na odrážky, kliknite znova na tlačidlo číslovania alebo kliknite na položku Formát a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“

Ako vytvoriť očíslovaný zoznam so zoznamom s odrážkami

Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam, ktorý obsahuje aj zoznam písmen v programe Microsoft Word, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

ako zobraziť miniatúru na youtube
 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číselný zoznam.
 2. Buď kliknite na číselné tlačidlo (ako je zobrazené na začiatku dokumentu), alebo kliknite na tlačidlo Formát a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“
 3. Keď ste pripravení vložiť zoznam odrážok do očíslovaného zoznamu, stlačte číslovacie tlačidlo alebo kliknite na tlačidlo Formátovať a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“
 4. Ak sa chcete prepnúť späť na očíslovaný zoznam, znova kliknite na tlačidlo odrážky alebo kliknite na tlačidlo Formát a potom na položku „Odrážky a číslovanie ...“

Ako zmeniť použité odrážky alebo zmeniť vzhľad čísel

Po vytvorení číslovacieho zoznamu alebo zoznamu odrážok, ak potrebujete zmeniť vzhľad, kliknite na tlačidlo Formátovať a potom na možnosť „Odrážky a číslovanie ...“. Formát môžete upraviť v novom okne Odrážky a číslovanie. Ďalej je uvedený príklad toho, ako môže toto okno vyzerať v programe Microsoft Word.

Okno odrážok Microsoft Word