Ako vložiť odkaz do Dokumentov GoogleOdkaz z textu

Pri vytváraní dokumentu pomocou služby Dokumenty Google môžete zahrnúť a odkaz alebo hypertextový odkaz na externú webovú stránku. Odkazy sú užitočné pri vytváraní bibliografie na uvedenie zdrojov, odkazov na Dokumenty Google, odkazov na videá YouTube alebo iného príkladu, ktorý si vyžaduje otvorenie stránky v Dokumentoch Google.

Ako vložiť odkaz do Dokumentov Google

  1. Vyberte časť textu, ktorú chcete prepojiť s externou stránkou, presunutím kurzora po texte.
  1. Kliknite na ikonu Vložte odkaz ikonu alebo použite klávesovú skratku Ctrl + K .

Vložte odkaz do Dokumentov Google

zmeňte názov stĺpca v programe Excel
  1. V Odkaz do textového poľa, zadajte adresu URL externého webu alebo vložte URL zo schránky pomocou Ctrl + V. .
  2. Kliknite Podať žiadosť .
TipText v odkaze je možné upravovať ako každý iný text. Ak chcete zmeniť text adresy URL alebo odstrániť odkaz úplne, kliknite na odkaz a vyberte Zmena alebo Odstrániť .