Čo je to rýchla a hlboká alebo úplná antivírusová kontrola?Antivírusové programy a spoločnosti

An antivírus program môže poskytovať niekoľko možností skenovania počítača. Najbežnejšie skenovania sú však rýchle skenovanie a úplné skenovanie.

ako spustiť zvýšený príkazový riadok

Rýchle skenovanie a úplné skenovanie

TO rýchla kontrola kontroluje spoločné priestory na prítomnosť vírusov. Medzi naskenované oblasti môže patriť počítač Pamäť a spoločné priestory pevný disk , vrátane dočasných internetových súborov a adresára operačného systému. Dokončenie rýchleho skenovania trvá menej ako 30 minút.

TO úplné skenovanie kontroluje všetky oblasti počítača, vrátane pamäte, pevných diskov a niekedy aj všetkých externých zariadení pripojených k počítaču, ako sú externé pevné disky a USB flash disky . Pretože úplná kontrola všetko skontroluje, jej vykonanie trvá dlhšie. Podľa toho, koľko pamäte a miesta na pevnom disku má počítač, môže úplné skenovanie trvať 30 minút až niekoľko hodín.Ak to čas dovoľuje, najlepšou voľbou pri kontrole, či počítač obsahuje vírusy, je úplná kontrola. Niektoré vírusy sa môžu v počítači skrývať v menej bežných priestoroch a rýchla kontrola nemusí vírus zistiť.